Obsah

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša

V sobotu 7. júna nasledoval ďalší deň rakovických osláv a ani dnešné ráno sa ničím neodlišovalo od tých predchádzajúcich. Extrémne horúčavy pokračovali, ktoré vôbec nenarušili finišujúce prípravy a doladenie detailov na dnešný hlavný, oslavný deň.
Dnešné oslavy zahajovala svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 10:30 hod. na ktorej boli posvätené symboly insígnie obce, erb obce a vlajka obce. Svätú omšu celebroval vdp. František Bačík, dekan piešťanského dekanátu, za prítomnosti vdp. Jozefa Hužoviča, bývalého farára filiálneho kostola a vdp. Jaroslava Hanzlíka, terajšieho (už odchádzajúceho) farára filiálky Rakovice. Pozvaný bol aj vdp. Karol Schönwiesner nastupujúci kňaz do farnosti Veselé a filiálky Rakovice, ktorý sa z pracovných povinností ospravedlnil. Na svätej omši boli prítomní viacerí pozvaní hostia, starostky, starostovia okolitých obcí a veriaci občania z našej i susedných obcí.
Počas omše dp. dekan posvätil symboly obce insígnie, ktoré niesol starosta obce Dušan Daloš, erb obce ktorý niesla poslankyňa obecného zastupiteľstva Anna Magalová a vlajku obce, ktorú niesol zástupca starostu bce Ing. Július Šmýkal. K veľmi spontánnej a slávnostnej  atmosfére prispeli svojim hlasom a piesňami Adriana Duračková a Erika Vráblová doprevádzané organistom Erikom Duračkom. Po svätej omši sa všetci prítomní spoločne odobrali pred kostol, kde vedľa Sochy sv. Cyrila a Metoda (patrónov kostola) sa zasadila pamätná lipa pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Pri tejto príležitosti patrí poďakovanie aj Ľudmile Zelezníkovej za výzdobu kostola a všetkým ktorí zabezpečili obetné dary a zúčastnili sa prípravných prác.

111

Zverejnené 16.7.2012 -DD-