Obsah

Študentská omša

Študentská omša

Študentská omša

V nedeľu 2. septembra sa pri príležitosti ukončenia letných prázdnin a začiatku školského roka 2012/2013 konala o 09:00 hod. v našom filiálnom Kostole sv. Cyrila a Metoda svätá omša aj pre žiakov, študentov, učiteľov a pedagógov. Na svätej omši sa pán farár prihovoril okrem iného najmä všetkým deťom z materských škôl, žiakom základných škôl a študentom stredných a vysokých škôl. Poukázal hlavne na správanie sa a výchovu žiakov. Veľmi aktívne sa počas celej omše zapájali žiaci, ktorí boli prítomní na svätej omši, organizovaní Zuzkou Ruľákovou a Blažkou Bažániovou.
Čítania čítali Ema Brezinová a Dominik Zuzkin a prosby postupne Sára Hercegová, Tobiáš Bednár, Viktória Surovčíková, Lukáš Nesteš, Dominik Ruľák a Patrik Bažáni.      Obetné dary – učebné pomôcky, ktoré budú venované deťom zo sociálne slabších rodín, postupne  niesli deti, žiaci a študenti  Mária Bažániová, Šimon Magala, Eva Treskoňová, Leon Ondrejka, Miroslav Bažáni, Jakub Július Šmýkal, Nina Mihaličková, Ema Brezinová, Miriam Krištofcová, Simona Šmýkalová, Veronika Šmýkalová, Dominik Zuzkin.
Na záver omše, tak ako na konci predchádzajúcich omší, dostali všetky deti od dôstojného pána sladkosti.
Po svätej omši prítomní veriaci privítali túto aktivitu pána farára a prisľúbili v budúcnosti väčšiu podporu uvedenej aktivity.

111

Zverejnené 5.9.2012 -DD-
Aktualizované 10.9.2012 -DD-