Obsah

Veľká noc

Veľká noc

Veľká noc

V nedeľu 8. apríla na Veľkonočnú nedeľu po svätej omši rozdávali dôstojný pán farár Jaroslav Hanzlík a starosta obce Dušan Daloš veriacim občanom, ktorí navštívili svätú omšu veľkonočné pozdravy a zároveň priali všetkým  radostne, veselé a  požehnané veľkonočné sviatky.

Zverejnené 12.7.2012 -DD-