Obsah

Vianočné omše

Vianočné omše

Vianočné omše

26. december
Tentokrát pán farár Karol Schönwiesner požehnal pred oltárom koledníkov Dobrej noviny a kriedu, ktorou písali na príbytky občanov.
 
25. december
Na konci svätej omše dôstojný pán farár požehnal všetky deti, ktoré sa zúčastnilii svätej omše a spoločne si nastúpili pred jasličky.
 
24. december
Počas polnočnej svätej omše vdp. farár posvätil pred oltárom uložené betlehemy občanov, ktoré priniesli do kostola.
 
Zverejnené 7.1.2013 -DD-
Aktualizované 10.1.2013 -DD-