Obsah

Vysvätenie Oltárnej sviatosti

Vysvätenie Oltárnej sviatosti

Vysvätenie Oltárnej sviatosti

Rakovickí veriaci a návštevníci rakovického filiálneho kostola dostali ďalší darček. V stredu 15.augusta počas slávnostnej svätej omše vo filiálnom Kostole sv. Cyrila a Metoda posvätil vdp. Mgr. Karol Schönwiesner novú sviatosť oltárnu. Sviatosť oltárnu, ktorú rakovičania zakúpili zo zbierok veriacich návštevníkov kostola a výrazným prispením „Ružencového spoločenstva“, ktoré veľmi aktívne pracuje v našej obci.
Slávnostné posvätenie sviatosti oltárnej pán farár uskutočnil pred začiatkom svätej omše so všetkými liturgickými obradmi, modlitbou, posvätením a požehnaním.      Po tomto slávnostnom posvätení nasledovala poklona všetkých prítomných veriacich vystavenej, novej sviatosti oltárnej a následne obrady pokračovali slávnostnou svätou omšou pri príležitosti prikázaného cirkevného sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

11

Zverejnené 17.8.2012 -DD-
Aktualizované 19.8.2012 -DD-