Obsah

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

Oslavy sv. Cyrila a Metoda

V rámci osláv hodov sa v piatok 5. júla o 10:00 hod. uskutočnila  slávnostná svätá omša  pri  príležitosti oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. farár farnosti Veselé a našej filiálky Mgr. Karol Schönwiesner a úmyslom omše bolo obnovenie manželských sľubov Aničky a Ľuboša Surovčíkových z Rakovíc, pri príležitosti 25. výročia sobáša manželov.
Slávnostnú atmosféru umocnila aj homília dôstojného pána, ktorý z časti rozprával o historickom význame príchodu sv. Cyrila a Metoda ako aj krátkej histórii rakovického kostola, ktorý je zasvätený práve týmto dvom svätcom a vierozvestcom. Nezabudol pripomenúť významnú osobnosť a čestného občana obce dnes už nebohého nášho rodáka biskupa J. E. Mons. Petra Dubovského SJ, ktorého mnohí známi oslovovali otec Peter. Práve otec Peter sa najväčšou mierou zaslúžil o výstavbu Kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach.
Po svätej omši pokračovali oslavy pred rakovickým kostolom kultúrnym pásmom piesní a hovoreného slova. Program začal dvoma úvodnými piesňami speváckej skupiny Rakovičanka a potom starosta obce hovoreným slovom a dôstojný pán prednesom básní Predspev ako úvod k Písmu a Modlitbou Otče náš v staroslovienčina a zároveň v slovenčine všetkým  prítomným krásnym spôsobom ozrejmili a pripomenuli historicky významný odkaz solúnskych bratov.
 
Zverejnené 14.7.2013 -DD-
Aktualizované 23.7.2013 -DD-