Obsah

1.sväté prijímanie

1.sväté prijímanie

1. sväté prijímanie

   V sobotu 18. mája 2014 o 10:30 hod. vo Veselom bolo 1. sväté prijímanie 13. detí, ktoré sa statočne pripravovali na túto ich veľkú slávnosť a slávnosť celej našej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval miestny farár farnosti vdp. Mgr. Karol Schönwiesner.

Kováčová Alexandra
Košuta Denis
Bóorová Paulina
Bublávková Soňa
Bednár Tobiáš
Kováč Jakub
Daňhel Samuel
Duračková Tamara
Kovárová Tamara
Poživencová Veronika
Šintál Adrián
Hornák Denis
Lovrant Tomáš

       Z filiálky Rakovice na Prvom svätom prijímaní boli:

Alexandra KOVÁČOVÁ, Tamara DURAČKOVÁ, Tobiaš BEDNÁR a Tomáš LOVRANT.

-dd-