Obsah

Ďakovná omša

Ďakovná omša

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a za Božiu pomoc pre celú rodinu

    V nedeľu 18. januára vdp farár slúžil svätú omšu s úmyslom "Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a za Božiu pomoc pre celú rodinu", ktorá bola pri príležitosti životného jubilea 70 rokov našej pani kostolníčky Ľudmily Železníkovej. Pri tejto príležitosti jej za všetkých veriacich návštevníkov kostola na konci svätej omše k zablahoželali spoluobčania Blažka Bažániová a Jozef Luha jeobčania venovali