Obsah

Detská omša

Detská omša

Modlitba posvätného ruženca

     V piatok 23. októbra 2015 o 18:00 hod. vo farskom kostole vo Veselom, pred svätou omšou, sa deti a mládež stretli pri modlitbe posvätného ruženca, ktorú viedol vdp. Peter Kuljaček, farár farnosti Veselé a filiálky Rakovice.

-dd-