Obsah

Esterka, Samko, Klárka, Patrik, Aďka, Tobias, Sofia, Denis

sú mená našej / vašej farskej rodiny prvoprijímajucich detí. Prosíme Vás, ak vládzete, aby ste za nás obetovali svoje modlitby, utrpenie,... aby sme sa dobre pripravili na prijatie Pána Ježiša do svojho srdca. A prečo ovečky? Lebo Pán Ježiš nás chráni a ide nám na pomoc ako Prvoprijímajuce detipastier svojmu stádu. Každú ovečku ľúbi, nosí ju v náruči, bráni svoje stádo, jeho autorita sa zakladá na vrúcnej oddanosti a láske. Tú istú starostlivosť a milosrdenstvo preukazuje každému z nás. S pribúdajúcimi týždňami budú aj suché halúzky "ozelenievať, rozkvitať" aby sa ovečky cítili dobre na pastvine pri svojom pastierovi. A za jeho "veľký dar" mu dali kúsok zo seba - napr. pravidelnou návštevou svätých omší, zúčastňovaním sa príprav a modlitieb na 1. sväté prijímanie.

Príhovor pána farára a uvítanie prvo prijímajúcich detí.

Zamyslenie sa detí:

Následne deti postupne pristupovali na výzvu pána farára k obetnému stolu, na ktorý položili svoju ruku a nahlas povedali:     Ježišu, som tu!

--                                                                                                                                                        -dd-

" Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná..."                   Matka Tereza

Mali sme prvé sväté prijímanie

    Čas po Veľkej noci je časom, kedy sa v mnohých katolíckych farnostiach vyzdobí kostol na bielo a deti majú svoj veľký deň, kedy prijmú do srdca a života najdôležitejšieho Hosťa. Zvykom na Slovensku je pripraviť dieťa na prvé sväté prijímanie v tretej triede základnej školy, teda cca vo veku 8-9 rokov a takto je to aj v našej filiálke Rakovice. V nedeľu 8. mája 2016 v rakovickom Kostole sv. Cyrila a Metoda pristúpilo na  prvé sväté prijímanie 8 detí:

Bábiková  Esterka,   Bednárová  Klárka Mária,   Bernát  Samuelko,   Brežák  Paťko,   Čeligová  Adrianka,   Pinčár  Tobiasko,   Poturnaj  Denisko,   Talajková Sofinka.

    Na ich tvárach žiarili šťastné úsmevy.

-dd-