Obsah

Rakovické vianoce

Polnočná omša

 

     sa tento rok slúžila o 23:00 hod. vo filiálnom  Kostole svätého Cyria a Metoda. Svätú omšu celebroval vdp. farár Petr Kuljaček, správca farnosti vo Veelom  filálke Rakovice.

-dd-