c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Púť Šaštína

Púť Šaštína

Púť Šaštína

V sobotu 15. septembra si Patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu prišlo do Šaštína uctiť 43 veriacich občanov z Rakovíc, Veselého a Boroviec. Sviatočnú púť spoluorganizovali dôstojný pán Mgr. Karol Schönwiesner, správca farnosti Veselé a filiálky Rakovice a Lenka Šintálová, predsedníčka Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska do miesta s pútnickým chrámom, ktorý si v auguste pripomenul 250. výročie  posviacky a prenesenia sochy Sedembolestnej Panny Márie na hlavný oltár.
Skoro ráno od 7:00 hod. postupne zbieral autobus, so šoférom Štefanom Šúlovským, pútechtivých veriacich z Veselého, Rakovíc a Boroviec poväčšine členov rakovickej a borovskej jednoty dôchodcov. Po veselej a príjemnej ceste obohatenej spevom piesní najmä o Panne Márií pod vedením tety Betky Štefaniakovej sme dorazili asi o 8:30 hod. šťastne do cieľa k šaštínskej bazilike. Keďže svätá omša začína o 10:30 hod. niektorí naši pútnici využili čas na pristúpenie k svätej spovedi, účasť na rannej svätej omši v bazilike, ale mnohí sa už o tomto čase usadili na svoje miesta a pripravovali sa na začiatok eucharistickej slávnosti.
Na začiatku svätej omše na ktorej sa zišlo asi 40 000 pútnikov z celého Slovenska privítal všetkých prítomných bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Kardinál Tomko v homílii pripomenul dlhé dejiny úcty k Sedembolestnej Panne Márii v univerzálnej Cirkvi i v slovenskom národe. Pred záverečným požehnaním apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana odovzdal prítomným pozdrav a apoštolské požehnanie od pápeža Benedikta XVI. Po svätej omši sme využili čas na prehliadky prekrásnej baziliky a okolia ale aj na nákup drobných upomienkových predmetov ako spomienku na tento slávnostný deň. Po naplnení svojich predstáv a spokojní na duši z prekrásneho prežitého časti dňa, sme 14:00 hod. nastupovali do pristaveného autobusu. Cesta bola obdobná ako raňajšia, možno poniektorí trošku unavení, ale s radosťou si zaspievali nábožné piesne. Bolo potrebné si trochu oddýchnuť, pretože naša cesta smerovala domov so zástavkou v Krakovanoch.
Do obce Krakovany sme dorazili o 15:45 hod. a hneď naše kroky smerovali na jesennú výstavu ovocia a zeleniny „Vinobrania na tekvicovom dvore“.
Krásne prežitý deň, spokojnosť všetkých účastníkov, no a na záver veľké poďakovanie pánovi farárovi, predsedníčke Lenke, ale aj pánovi šoférovi Šúlovskému. Už sa môžeme tešiť na ďalšiu podobnú spoločnú akciu. Pán farár, nevymyslíme niečo?

Zverejnené 20.9.2012 -DD-
Aktualizované 21.9.2012 -DD-

 

Dátum vloženia: 13. 10. 2014 12:50
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2014 12:50

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store