Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Púť Šaštína

Púť Šaštína

Púť Šaštína

V sobotu 15. septembra si Patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu prišlo do Šaštína uctiť 43 veriacich občanov z Rakovíc, Veselého a Boroviec. Sviatočnú púť spoluorganizovali dôstojný pán Mgr. Karol Schönwiesner, správca farnosti Veselé a filiálky Rakovice a Lenka Šintálová, predsedníčka Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska do miesta s pútnickým chrámom, ktorý si v auguste pripomenul 250. výročie  posviacky a prenesenia sochy Sedembolestnej Panny Márie na hlavný oltár.
Skoro ráno od 7:00 hod. postupne zbieral autobus, so šoférom Štefanom Šúlovským, pútechtivých veriacich z Veselého, Rakovíc a Boroviec poväčšine členov rakovickej a borovskej jednoty dôchodcov. Po veselej a príjemnej ceste obohatenej spevom piesní najmä o Panne Márií pod vedením tety Betky Štefaniakovej sme dorazili asi o 8:30 hod. šťastne do cieľa k šaštínskej bazilike. Keďže svätá omša začína o 10:30 hod. niektorí naši pútnici využili čas na pristúpenie k svätej spovedi, účasť na rannej svätej omši v bazilike, ale mnohí sa už o tomto čase usadili na svoje miesta a pripravovali sa na začiatok eucharistickej slávnosti.
Na začiatku svätej omše na ktorej sa zišlo asi 40 000 pútnikov z celého Slovenska privítal všetkých prítomných bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Kardinál Tomko v homílii pripomenul dlhé dejiny úcty k Sedembolestnej Panne Márii v univerzálnej Cirkvi i v slovenskom národe. Pred záverečným požehnaním apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana odovzdal prítomným pozdrav a apoštolské požehnanie od pápeža Benedikta XVI. Po svätej omši sme využili čas na prehliadky prekrásnej baziliky a okolia ale aj na nákup drobných upomienkových predmetov ako spomienku na tento slávnostný deň. Po naplnení svojich predstáv a spokojní na duši z prekrásneho prežitého časti dňa, sme 14:00 hod. nastupovali do pristaveného autobusu. Cesta bola obdobná ako raňajšia, možno poniektorí trošku unavení, ale s radosťou si zaspievali nábožné piesne. Bolo potrebné si trochu oddýchnuť, pretože naša cesta smerovala domov so zástavkou v Krakovanoch.
Do obce Krakovany sme dorazili o 15:45 hod. a hneď naše kroky smerovali na jesennú výstavu ovocia a zeleniny „Vinobrania na tekvicovom dvore“.
Krásne prežitý deň, spokojnosť všetkých účastníkov, no a na záver veľké poďakovanie pánovi farárovi, predsedníčke Lenke, ale aj pánovi šoférovi Šúlovskému. Už sa môžeme tešiť na ďalšiu podobnú spoločnú akciu. Pán farár, nevymyslíme niečo?

Zverejnené 20.9.2012 -DD-
Aktualizované 21.9.2012 -DD-