Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2008

Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakoviciach

Z Á P I S
z výročnej členskej schôdze konanej dňa 8. marca 2008
A. Termín konania výročnej členskej schôdze: 8. marec 2008

Počet prítomných členov: 38
Hostia: p. Dušan Daloš, starosta obce
p. Vlasta Železníková, Klub dôchodcov Rozmarín Piešťany

 

B. Program rokovania:

  1. Správa o činnosti za rok 2007

  2. Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2007

  3. Návrh spoločenskej a kultúrnej činnosti na rok 2008

  4. Rozpočet hospodárenia na rok 2008

  5. Diskusia

  6. Návrh uznesení

  7. Záver

 

C. Zloženie výboru miestnej organizácie

- predseda: Šintálová Mária
- podpredseda: Janáková Sidónia
- tajomník, pokladník. Talajková Marta
- kultúrny referent: Magalová Viera
- predseda rev. komisie: Kováčová Antónia
- člen rev. komisie: Zábrodská Mária

 

D. Platiaci členovia: celkom 35

Neplatiaci čestný členovia: 0

 

E. Návrhy a pripomienky pre vyššie orgány:

Rakovice dňa 8. marca 2008

Mária Š i n t á l o v á
predsedkyňa MO JDS
 

Aktualizované 9.8.2010 -DD-

Návrh hospodárenia na rok 2008

Návrh hospodárenia na rok 2008.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 53,02 kB

Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť v roku 2008

Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť v roku 2008.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,99 kB

Správa o činnosti za rok 2007

Správa o činnosti za rok 2007.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59 kB

Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2007

Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2007.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 65,18 kB

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store