Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

Výročná schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
Z Á P I S
z výročnej členskej schôdze konanej dňa 14. februára 2010

 
A. Termín konania výročnej členskej schôdze: 14. februára 2010
Počet prítomných členov: 41
Hostia: p. Dušan Daloš, starosta obce
 
B. Program rokovania:
  1. Diskusia
  2. Návrh uznesení
  3. Záver
  4.  
C. Zloženie výboru miestnej organizácie
  - predseda: Šintálová Mária
  - podpredseda: Janáková Sidónia
  - tajomník, pokladník. Talajková Marta
  - kultúrny referent: Magalová Viera
  - predseda rev. komisie: Treskoňová Klára
  - členky rev. komisie: Zábrodská Mária
Kováčová Irena
 
D. Platiaci členovia: celkom 49
Neplatiaci čestný členovia: 0
 
E. Návrhy a pripomienky pre vyššie orgány:
Rakovice dňa 14. február 2010
Mária Š i n t á l o v á
predsedkyňa MO JDS Rakovice

 
Zverejnené 9.8.2010 -DD-
Dôchodcovia v Rakoviciach bilancovali.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenka v Rakoviciach  má k dnešnému dňu  50 platiacich členov a Na schôdzi hodnotili činnosť za rok 2009, ktorá bola pestrá a rôznorodá. Uskutočnilo sa viacero podujatí v spolupráci so spoločenskými organizáciami, ale hlavne s obecným úradom a okolitými organizáciami JDS. Ako boli „Kapustové hody“ v Trebaticiach a „Plody zeme s Mikroregiónu nad Holeškou“ v Krakovanoch. Zúčastnili sme sa novoročného ohňostroja, obecnej zakáľačky, na ukončení fašiangov – „pochovavanie basy“, predviedla folklorná skupina „Krakovienka“ z Krakovian. Zo susednej organizácie JD nám v krojoch predviedli starodávnu „Trebatickú svadbu“. Boli sme na filme Bathory v Pieš- ťanoch. Naši členovia veľmi kladne hodnotili predstavenie „Alexandrovci“ v Nitre. Zúčastnili sme sa koncertov dychovej hudby „Veselanka“,pri príležitosti stavania a válania mája, na hody a hasičskú zábavu. V letných mesiacoch sa naši členovia zúčastnili „prázdninovej opekačky“ v Dol. Lopašove. Výborný zájadz bol v Rakoviciach v južných Čechách, kde sa nadviazala priateľská družba. V rámci návštevy sme boli na prekrásnej výstave kvetov v Čemeliciach, absolvovali sme plavbu po Vltave,  navštívili sme hrad Orlík a na záver trojdňového zájazdu sme boli na svetej omši. Na tento zájazd nám zostali prekrásne spomienky. V tomto roku sme pri našej organizácii založili spevácký krúžok.Hoci iba krátko trvame , už máme za sebou dosť verejných vystúpení s dobrým ohlasom. Zabezpečujeme kultúrny program v obci a blízkom okolí.V rámci zdravotnej prevencie sme absolvovali prednášky na dané témy. Tiež sme mali dve besedy s bylinkárkou p. A. Kopáčovou z Vrbového. Naše členky navštevujú miestnu knižnicu. Počas roka sa zúčastňnujeme brigád na úprave okolia kostola, pomníka sv. Cyrila a Metóda, cintorína, svojich bydlísk a ulíc. Na „hody“ bola usporiadaná výstavka ručných prác občanov, na ktorej sa podielali i naše členky svojimi prácami. Spolupracovali sme i s Materskou a Základnou školou, zúčast-ňovali sme sa akcii na ktorých vystupovali naše vnúčatka. Tradične na konci roka bolo „posedenie pod jedličkou – rozlúčka so starým rokom“, spojené s gratuláciami jubilantom. Toľko o činnosti našej organizácie JDS. . Veľmi dobre sme sa bavili pri občerstvení a piesňach našej mla-dosti, ktoré spievali naše speváčky s doprovodom harmoniky, členovia sa s radosťou pripojili. So želaním všetkého dobrého, pohody a pevného zdravia všetkým, do ďalšieho roka činnosti, sme sa rozišli.
Šintálová Lenka
predseda MO Rakovice JDS
Zverejnené 13.3.2008 -DD-
Aktualizované 9.8.2010 -DD-

 
Správa o činnosti za rok 2009
[správa.rtf (65.2 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2009
[hospodárenie.rtf (51.5 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Návrh hospodárenia na rok 2010
[rozpočet.rtf (52.3 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť v roku 2010
[návrh_činnosti.rtf (58.3 kB)]
Zverejnené 9.8.2010