Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2010

Rok 2010

Výročná schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

Z Á P I S
z výročnej členskej schôdze konanej dňa 14. februára 2010
 
A. Termín konania výročnej členskej schôdze: 14. februára 2010
Počet prítomných členov: 41
Hostia: p. Dušan Daloš, starosta obce
 
B. Program rokovania:
  1. Diskusia
  2. Návrh uznesení
  3. Záver
  4.  
C. Zloženie výboru miestnej organizácie
  - predseda: Šintálová Mária
  - podpredseda: Janáková Sidónia
  - tajomník, pokladník. Talajková Marta
  - kultúrny referent: Magalová Viera
  - predseda rev. komisie: Treskoňová Klára
  - členky rev. komisie: Zábrodská Mária
Kováčová Irena
 
D. Platiaci členovia: celkom 49
Neplatiaci čestný členovia: 0
 
E. Návrhy a pripomienky pre vyššie orgány:
Rakovice dňa 14. február 2010
Mária Š i n t á l o v á
predsedkyňa MO JDS Rakovice

 
Zverejnené 9.8.2010 -DD-
Dôchodcovia v Rakoviciach bilancovali.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenka v Rakoviciach  má k dnešnému dňu  50 platiacich členov a Na schôdzi hodnotili činnosť za rok 2009, ktorá bola pestrá a rôznorodá. Uskutočnilo sa viacero podujatí v spolupráci so spoločenskými organizáciami, ale hlavne s obecným úradom a okolitými organizáciami JDS. Ako boli „Kapustové hody“ v Trebaticiach a „Plody zeme s Mikroregiónu nad Holeškou“ v Krakovanoch. Zúčastnili sme sa novoročného ohňostroja, obecnej zakáľačky, na ukončení fašiangov – „pochovavanie basy“, predviedla folklorná skupina „Krakovienka“ z Krakovian. Zo susednej organizácie JD nám v krojoch predviedli starodávnu „Trebatickú svadbu“. Boli sme na filme Bathory v Pieš- ťanoch. Naši členovia veľmi kladne hodnotili predstavenie „Alexandrovci“ v Nitre. Zúčastnili sme sa koncertov dychovej hudby „Veselanka“,pri príležitosti stavania a válania mája, na hody a hasičskú zábavu. V letných mesiacoch sa naši členovia zúčastnili „prázdninovej opekačky“ v Dol. Lopašove. Výborný zájadz bol v Rakoviciach v južných Čechách, kde sa nadviazala priateľská družba. V rámci návštevy sme boli na prekrásnej výstave kvetov v Čemeliciach, absolvovali sme plavbu po Vltave,  navštívili sme hrad Orlík a na záver trojdňového zájazdu sme boli na svetej omši. Na tento zájazd nám zostali prekrásne spomienky. V tomto roku sme pri našej organizácii založili spevácký krúžok.Hoci iba krátko trvame , už máme za sebou dosť verejných vystúpení s dobrým ohlasom. Zabezpečujeme kultúrny program v obci a blízkom okolí.V rámci zdravotnej prevencie sme absolvovali prednášky na dané témy. Tiež sme mali dve besedy s bylinkárkou p. A. Kopáčovou z Vrbového. Naše členky navštevujú miestnu knižnicu. Počas roka sa zúčastňnujeme brigád na úprave okolia kostola, pomníka sv. Cyrila a Metóda, cintorína, svojich bydlísk a ulíc. Na „hody“ bola usporiadaná výstavka ručných prác občanov, na ktorej sa podielali i naše členky svojimi prácami. Spolupracovali sme i s Materskou a Základnou školou, zúčast-ňovali sme sa akcii na ktorých vystupovali naše vnúčatka. Tradične na konci roka bolo „posedenie pod jedličkou – rozlúčka so starým rokom“, spojené s gratuláciami jubilantom. Toľko o činnosti našej organizácie JDS. . Veľmi dobre sme sa bavili pri občerstvení a piesňach našej mla-dosti, ktoré spievali naše speváčky s doprovodom harmoniky, členovia sa s radosťou pripojili. So želaním všetkého dobrého, pohody a pevného zdravia všetkým, do ďalšieho roka činnosti, sme sa rozišli.
Šintálová Lenka
predseda MO Rakovice JDS
Zverejnené 13.3.2008 -DD-
Aktualizované 9.8.2010 -DD-

 
Správa o činnosti za rok 2009
[správa.rtf (65.2 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2009
[hospodárenie.rtf (51.5 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Návrh hospodárenia na rok 2010
[rozpočet.rtf (52.3 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť v roku 2010
[návrh_činnosti.rtf (58.3 kB)]
Zverejnené 9.8.2010
 
Dátum vloženia: 13. 10. 2014 13:40
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 12:13

Organizácie

Facebook

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:172
TÝŽDEŇ:2505
CELKOM:1320159

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sociálne siete

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store