Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2012

Rok 2012

Výročná schôdza

V sobotu dňa 25. februára 2012 o 14:00 hod. v jedálni strednej odbornej školy sa uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Rakovice. Podľa prezenčnej listiny sa schôdze zúčastnilo 43 členov a 2 zástupkyne okresného výboru jednoty dôchodcov  p. Marta Raffajová, predseda organizácie dôchodcov vo Vrbovom a p. Emília Skaličanová, predseda organizácie dôchodcov v Borovciach.
Program výročnej členskej schôdze:
 1. Privítanie členov a hostí
 2. Správa o činnosti za rok 2011
 3. Správa o hospodárení a revízna správa
 4. Voľby návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 5. Voľby predsedu a členov nového výboru
 6. Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť na rok 2012
 7. Návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2012
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesení
 10. Kultúrny program – Rakovičanka
 11. Občerstvenie
 12. Záver
Schôdza otvorila p. Viera Magalová básňou „Som senior“. Prítomných členov a pozvaných hostí privítala predsedníčka organizácie dôchodcov p. Mária Šintálová, ktorá následne aj predniesla Správu o činnosti za rok 2011. V ďalšom bode programu predniesla Správu o hospodárení a revíznu správu za rok 2011 predsedníčka revíznej komisie p. Klára Treskoňová. Nasledovali voľby návrhovej, mandátovej a volebnej komisie pre voľby predsedu a členov výboru na obdobie 3 rokov 2012 – 2014
Do návrhovej, mandátovej a volebnej komisie boli zvolení nasledovní členovia:
 • Ladislav Ander – predseda komisie
 • Jozef Magala – člen komisie
 • Štefánia Murgašová – člen komisie
     Vo voľbách boli zvolení nasledovní členovia nového výboru na trojročné volebné obdobie:
 • Mária Šintálová – predseda
 • Sidónia Janáková – podpredseda a tajomník
 • Štefánia Urbanovská – pokladník
 • Viera Magalová – kultúrny referent
 • Klára Treskoňová – predseda revíznej komisie
 • Mária Zábrodská – člen revíznej komisie
 • Irena Kováčová – člen revíznej komisie
Po voľbách  nového výboru staronová predsedníčka organizácie p. Mária Šintálová poďakovala všetkým prítomným za seba aj členov novozvoleného výboru prejavenú dôveru a následne p. Viera Magalová predniesla návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť na rok 2012 a p. Štefánia Urbanovská predniesla návrh rozpočtu a hospodárenia v roku 2012.
V diskusii predniesli prítomní členovia rôzne doplňujúce návrhy na činnosť pre tento rok, ktoré boli zapracované do uznesení výročnej schôdze a následne jednohlasne uznesenia boli schválené.
Pred záverom výročnej schôdze nasledoval kultúrny program speváckej skupiny Rakovičanka spojený so spomienkou na Medzinárodný deň žien. Nasledovalo občerstvenie, voľná zábava a vyber členských príspevkov na rok 2012.
-lenka šintálová, predseda organizácie-
Zverejnené 7.3.2012 -DD-
Aktualizované 9.3.2012 -DD-

 
Dátum vloženia: 13. 10. 2014 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 12:14

Organizácie

Facebook

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:172
TÝŽDEŇ:2505
CELKOM:1320159

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sociálne siete

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store