Obsah

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2012

Výročná členská schôdza TJ Rakovice - kolkársky oddiel

     Výročná členská schôdza TJ Rakovice, kolkársky oddiel sa konala dňa 14. januára 2012 v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 19:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo z celkové počtu 00 členov, celkom 00 mužov a 00 žien. Hostia: starosta obce Rakovice Dušan Daloš.

Program schôdze:
  1. Otvorenie
  2. Výsledky majstrovstiev kraja
  3. Členské príspevky
  4. Diskusia
  5. Záver

Zápisnica z výročnej schôdze                                                                               otvor zápisnicu