Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Detský karneval

Detský karneval

   Krásnou a veselou pesničkou deti začali dňa 6. februára 2015 karneval v materskej škole. Po nej postupne prekonávali rôzne súťaže, hrali sa zábavné hry, zatancovali si vopred nacvičený tanec, zarecitovali krátku rozprávku. No nielen deti ale aj rodičia sa zapojili, keď podľa voľby detí museli napodobňovať zvieratá, či podľa hmatu rozoznať to svoje dieťa...Na záver boli všetky deti za pekné masky a za aktivitu v súťažiach odmenené malou hračkou a cukríkmi.       Karneval detí a žiakov základnej školy s materskou školou. 

-marcela palkovičová-

Pozri fotogalériu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store