c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Karneval

Karneval

   Dňa 7. februára 2015 sa v telocvični základnej školy v Rakoviciach konal tradičný detský karneval. Každoročný karneval organizovala Slovenská rada rodičov a Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice. Veľký počet žiakov základnej školy i materskej školy si pripravilo zaujímavé masky, ktoré všetkým zúčastneným hosťom predstavili karnevalovým pochodom pod vedením Fiony a Shreka. Dvadsať  masiek bolo vyžrebovaných a odmenených cenami, ktoré si určite zaslúžili.     Prvýkrát sme odmenili aj skupinovú masku – cenu si odniesla skupinová maska – Alica v krajine zázrakov a masku rodičov – vylosovali sme pani Janku Belicovú, ktorá svoju cenu darovala do tomboly. Maskám  do rytmu diskotéky  hral DJ PIJAK (Andrej Lužák).   Vyčerpaní z tanca sa žiaci i rodičia mohli občerstviť  v bufete, ktorý nám pripravili rodičia zo Slovenskej rady rodičov, čím im touto cestou veľmi pekne ďakujeme za organizáciu takejto veľkolepej akcie pre deti.     Po tancoch a rôznych tanečných súťažiach, sme nedočkavo prešli k losovaniu tomboly, ktorá bola veľmi bohatá a z cien sa ušlo skoro každému, kto kúpou lístka podporil ZŠ s MŠ Rakovice. Prvú cenu, už tradičnú – bicykel, venovala Obec Rakovice  a odovzdal ju starosta Daloš Kristíne Kovalčíkovej z Boroviec. Výherkyni prajeme veľa šťastných kilometrov. Za ceny by som chcel poďakovať všetkým sponzorom a tiež všetkým, ktorí podporili a akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri uskutočňovaní tohto skvelého detského karnevalu a v neposlednom rade našim žiakom za skvelú atmosféru, počas celého podujatia.     Deň predtým v piatok 6. februára sa konal detský karneval v materskej škole.

-RŠ-

Pozri fotogalériu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store