Obsah

Veľkonočné trhy

Veľkonočné trhy

Veľkonočné trhy

     Vedenie školy a rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou Rakovice  sa na svojom zasadnutí dohodli, že tento rok sa opäť obnovia VeľkoVeľkonočné trhynočné trhy.  Touto cestou Vás chceme ďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou, pomocou, i svojou účasťou  a to rôznymi výrobkami s veľkonočnou a jarnou tématikou,  prispeli na uvedené podujatie (výroba vajíčok, košíkov, veľkonočné pečivo, venčeky na dvere,  šibáky, rôzne aranžmány a iné výrobky.....).  Výrobky predávali rodičia v nedeľu 29. marca pred Kostolom sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach.

-dd-