c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

História

História

     Rakovické školopovinné deti do 1. septembra 1908 navštevovali rímsko katolícku školu vo Veselom. V tomto roku sa zrodila myšlienka postaviť školu v Rakoviciach. Najväčšiu zásluhu o postavenie školy mal pán farár Nikodým Štekáč. Jeho pričinením rakovická rímsko - katolícka cirkev za vlastné peniaze kúpila pozemok a postavila si vlastnú rímsko - katolícku ľudovú dvojtriednu školu.
   Otvorenie školy je 1. septembra 1908, ale už od 10. augusta prišli prvý učitelia Viktor Lehotay nar. 21. 12. 1884 v Šandorfe, s manželkou Jozefínou Lehotayovou, rod. Holmullerovou, nar. 20. 03. 1881v Trnave. Z účinkovania dôstojného p. farára Štekáča a prvých učiteľov p. Lehotaya a manželky Jozefíny sa zachovala aj fotografia na ktorej sú so školopovinnými deťmi v školskom roku 1909–10. Po trojročnom pôsobení p. Lehotay s manželkou podchádzajú do Jablonice.
   Na voľné miesto dňa 24. 09. 1911 prichádzajú p. Viktor Molec a Gabriela Molecová, rod. Mattyašovská, ktorú do 12. 01. 1912 zastupoval učiteľ Timotej Ištók. „Sotva sme sa v Rakoviciach usadili a dali všetko do akého–takého poriadku, lebo veru po našich predchodcoch našli sme v škole veľký neporiadok deníky rozdriapané a mená detí bez dátumu narodenia a bez akéhokoľvek triedenia–ba celé strany chýbajúce som našiel, prišla strašlivá – svetová vojna“: toľko citát priamo z kroniky učiteľa Viktora Moleca (r. 1914).

-dd-

Dátum vloženia: 25. 12. 2014 10:48
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 23:51

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store