Obsah

Riaditelia

Riaditelia

Riaditelia

 • 1908 - 1911   Viktor Lehotay
 • 1991 - 1929   Viktor Molec
 • 1929 - 1945   Viktor Samuhel
 • 1945 - 1946   Ladislav Štefkovič
 • 1946 - 1975   Štefan Štiavnický
 • 1975 - 1976   Marta Rafajová
 • 1976 - 1990   Oľga Psalmanová
 • 1990 - 2001   Mgr. Viera Kováčová
 • 2001 - 2005   Mgr. Beáta Kapičáková

Riaditeľka Základná škola s materskou školou

 • 2005 - 2012   Mgr. Beáta Kapičáková
 • 2012 -             Mgr. Pavol Krátky

Zástupkyňa základná škola

 • 2005 -            Mgr. Stanislava Jánošíková