Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú každý mesiac zvyčajne posledný týždeň v mesiaci.

Pozvánka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

zasadnutia pozvánka

 

 

Úradná tabuľa obce

Akuálne oznámenia na úradnej tabuli zobrazené podľa dátumu zverejnenia,  podľa kategorizácie si môžete otvoriť v ľavom stĺpci "Úradná tabuľa", po legislatívnu platnosť dĺžky vyvesenia.

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všetky doteraz platné Všeobecné záväzné nariadenia obce podľa poradia a dátumu ich postupného schvaľovania, alebo novelizácie.
 

Platne nariadenia obce

Uvedené jednotlivé poplatky sú schválené uzneseniami obecných zastupiteľstiev.

 

správne poplatky poplatky za služby