Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rok 2009

Rozpočet obce pre roky 2007 - 2009

                        

Bežné príjmy           2007        2008          2009
Daňe z príjmov, majetku        5 100 000    5 275 000  5 560 000
Dane za špecifické služby 2 220 000 2 320 000   2 420 000
Nedaňové príjmy z vl. majet. a podnikania   266 000     266 000       266 000
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a platby 140 000 140 000 140 000
Nedaňové príjmy z tuzem. úverov a vkladov  3 000 3 000  3 000
Nedaňové príjmy - iné  1 000  1 000 1 000
Bežné príjmy spolu    13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   2007    2008  2009 
Kapitálové príjmy    0 0          0
Tuzemské kapitálové granty   0  0   0
Kapitálové príjmy spolu     0 0    0 
Príjmové finančné operácie     2007   2008    2009   
Príjmy z ostatných operácií  0  0   0
Tuzemské úvery a pôžičky     0  0 0
Príjmové finančné operácie     0   0   0

   

Bežné príjmy  13 630 000 13 905 000 14 290 000
Kapitálové príjmy   0 0 0
Príjmové finančné operácie   0 0 0
Vlast. príjmy RO s právnou subj 200 000 200 000 200 000
Rozpočtové príjmy spolu 13 830 000 14 105 000 14 490 000

 Aktualizované 14.2.2011 -DD-


Rozpočet obce r. 2007 - 2009 - úplný
[rozpocet 07-09.xls (135.5 kB)]