Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Starosta obce

Mojou snahou a krédom je spokojnosť občanov, vytváranie podmienok  v obci pre lepší a krajší život, rozvoj našej obce a ochrana životného prostredia.Týmto prioritám venujeme veľkú pozornosť.       

                                                                                                   Dušan   D a l o š

                                                            1

  Dušan Daloš   tu ku stiahnutiu