Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Europsky parlament

Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:                    460
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                                                     46 (10%)
Počet odovzdaných obálok:                                                                                                        46
Počet platných odovzdaných hlasov:                                                                                        44
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
NOVA, KONZERVATÍVNI DEMOKRATI SLOVENSKA, OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA:                                                                                                                                           4
KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE:                                                                                   4
SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA:                                                                                               4
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA:                                                                                                   1
NÁROD A SPRAVODLIVOSŤ - NAŠA STRANA                                                                           0
MAGNIFICAT SLOVAKIA                                                                                                                1
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA                                                                                      0
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA                                                             0
MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA - MAGYAR
KERESZTÉNYDEMOKRATA SZOVETSÉG                                                                                    0
STRANA TIP                                                                                                                                     6
ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO                                                                                         1
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                                                       1
NOVÝ PARLAMENT                                                                                                                         0
MOST - HÍD                                                                                                                                       0
KRESŤANSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA                                                                      0
STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA                                                                                1
STRANA ZELENÝCH                                                                                                                       0
VZDOR - STRANA PRÁCE                                                                                                              0
OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI                                                                            2
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ                                                                                                          0
SLOBODA A SOLIDARITA                                                                                                               4
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA                                                                                           0
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA                                                                                      1
ÚSVIT                                                                                                                                                0
STRANA OBČIANSKEJ ĽAVICE                                                                                                    0
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA  1
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - DEMOKRATICKÁ STRANA         13
PRIAMA DEMOKRACIA, KRESŤANSKÁ ĽUDOVÁ STRANA                                                      0
STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY - MAGYAR KOZOSSÉG PÁRTJA                                      0
Zverejnené 27.5.2014 -DD-
Výsledky hlasovania volieb do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 v Obci Rakovice
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                    460
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       46(10%)
Počet odovzdaných obálok                                                                                                         46
Zverejnené 27.5.2014 -DD-