Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Voľba prezidenta SR

Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR konané dňa 29.3.2014 v Obci Rakovice
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           452
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       223; 49,34%
Počet odovzdaných obálok                                                                                                      223
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        223
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
  
Priezvisko, meno kandidáta, titul         Počet hlasov
  • Fico Robert, doc. JUDr., CSc.                  87
  • Kiska Andrej, Ing.                                      136
 
Zverejnené 30.3.2014 -DD-
Aktualizované 27.5.2014
 
Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR dňa 15.03.2014 v Obci Rakovice
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov:                                           454
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                                       200; 44,05%
Počet odovzdaných obálok:                                                                                                     200
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                                        199
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
                                                            
Priezvisko, meno kandidáta, titul   :
Počet hlasov
Bárgos Gyula
1
Behýl Jozef, Mgr
1
Čarnogurský Ján, JUDr.
3
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
53
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS
0
Hrušovský Pavol, JUDr.
5
Jurišta Ján, PhDr.
1
Kiska Andrej, Ing.
62
Kňažko Milan
27
Martinčko Stanislav
0
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
0
Mezenská Helena, Mgr
7
Procházka Radoslav, JUDr., PhD.
39
Šimko Jozef, JUDr.
0
Zverejnené 17.3.2014 -DD-