Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Voľby do Národnej rady SR

Voľby do Národnej rady SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov     467
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                       294
Počet voličov, ktoré odovzdali obálku podľa § 24                                                                              293
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny    1
Počet platných odovzdaných hlasov               288
     
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:    
     
Číslo kand.listiny Názov strany Počet hlasov
1 Strana TIP 4
2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 30
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0
5 ŠANCA 2
6 SME RODINA - Boris Kollár 27
7 Strana zelených Slovenska 4
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia -
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
0
10 VZDOR - strana práce 0
11 MOST-HÍD 3
12 Slovenská národná strana 28
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0
14 Komunistická strana Slovenska 0
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 0
16 SMER - sociálna demokracia 86
17 Kresťanskodemokratické hnutie 11
18 Slovenská občianska koalícia 1
19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 48
20 #SIEŤ 19
21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 0
22 PRIAMA DEMOKRACIA 1
23 Sloboda a Solidarita 24

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený

informácia pre voliča

Informácia o poštovej adrese a elektronickej adrese Obce Rakovice na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

poštová adresa: Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

elektronická adresa: rakovice@stonline.sk

informácia

 

V zmysle § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou písomne alebo elektronicky (do 15. 01. 2016).

Poštová adresa:  Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

Elektronická adresa:  rakovice@stonline.sk

 

V zmysle § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  môže volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme alebo elektronicky.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom volieb.

Poštová adresa:  Obec Rakovice, 922 08  Rakovice č. 42

Elektronická adresa:  rakovice@stonline.sk