Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2016

 

VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

  • VZN schválené dňa 29.02.2016
  • VZN zverejnené dňa 01.03.2016
  • VZN účinné dňa: 16.03.2016

VZN č. 16/2016 o poskytovaní dotácií