Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN schválené dňa 13.12.2016
 • VZN zverejnené dňa 14.12.2016
 • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 23/2016

 

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 13.12.2016
 • VZN zverejnené dňa 15.12.2016
 • VZN účinné dňa: 01.01.2017

VZN č. 24/2016

 

VZN č. 13/2017 o miestach určených nas umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

 • VZN schválené dňa 9.8.2017
 • VZN zverejnené dňa 10.8.2017
 • VZN účinné dňa: 25.08.2017

VZN č. 13/2017