Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2015

VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice

 • VZN schválené dňa 19.08.2015
 • VZN zverejnené dňa 19.08.2015
 • VZN účinné dňa: 02.09.2015 

vzn_10_2015_o_určení_školského_obvodu

 

VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015 

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_1_2014_daň_z_nehnuteľností.rtf (91.3 kB)]
 
VZN č. 14/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_14_2014_o_podmienkach_nájmu_obecných_bytov.rtf (81.4 kB)]
 
VZN č. 19/2014 o dani za psa

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_19_2014_dan_za_psa.rtf (82.9 kB)]
 
VZN č. 21/2014 o dani za ubytovanie

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_21_2014_daň_ubytovanie.rtf (95.6 kB)]
 
VZN č. 24/2014, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_24_2014_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.rtf (119 kB)]
 

VZN č. 18/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_18_2014_predaj_a_prevádzka_služieb

VZN č. 23/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_23_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady


VZN č. 27/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_27_2014_o_podmienkach_predaja_výrobkov_a_poskytovania_služieb