Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

VZN

Rok 2019

VZN č. 23/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN schválené dňa 14.12.2018 VZN zverejnené dňa 14.12.2018 VZN účinné od 1.1.2019

vzn_23_2018_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 159x | 17.12.2018

VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení na území Obce Rakovice

VZN schválené dňa 14.12.2018 VZN zverejnené dňa 14.12.2018 VZN účinné dňa 1.1.2019

vzn_24_2018_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf Stiahnuté: 103x | 14.12.2018

Rok 2018

VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a šk.zariadení

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018

vzn_24_2017_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf Stiahnuté: 199x | 18.01.2018

VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018

VZN_ 3_2017_ zápis_detí_do_ZŠ.pdf Stiahnuté: 186x | 18.01.2018

VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 18.12.2017 VZN účinné dňa 01.01.2018

6_2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf Stiahnuté: 300x | 18.01.2018

Rok 2017

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 15.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017

vzn_24_2016_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf Stiahnuté: 1380x | 02.11.2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 14.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017

vzn_23_2016_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 1477x | 02.11.2017

VZN č. 13/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov

VZN schválené dňa 09.08.2017 VZN zverejnené dňa 10.08.2017 VZN účinné dňa 25.08.2017

vzn_13_2017_miesta_na_plagáty_volebná_kampaň.pdf Stiahnuté: 200x | 18.01.2018

VZN č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN schválené dňa 26.10.2017 VZN zverejnené dňa 07.11.2017 VZN účinné dňa 22.11.2017

vzn_28_2017_elektronické_služby.pdf Stiahnuté: 192x | 18.01.2018

VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnopl.dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Rakovice"

VZN schválené dňa 14.12.2017 VZN zverejnené dňa 15.12.2017 VZN účinné dňa 30.12.2017

VZN_29_2017_zmeny_a_doplnky_ÚPO_č_1.pdf Stiahnuté: 230x | 18.01.2018

Rok 2016

VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

VZN schválené dňa 29.02.2016 VZN zverejnené dňa 01.03.2016 VZN účinné dňa: 16.03.2016

vzn_16_2016_o_poskytovaní_dotácií.rtf Stiahnuté: 1554x | 02.11.2017

Návrhy VZN

Návrh VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

Zverejnené 24.11.2016

návrh_vzn_24_2016_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.pdf Stiahnuté: 1386x | 02.11.2017

Návrh VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 24.11.2016

návrh_vzn_23_2016_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 1465x | 02.11.2017

Stránka

  • 1