Rakovice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Poloha Mapa

Kde nás nájdete

           Interaktívna mapa                                                                 Mapový portál

        geoportal                                            mapa    Nachádzame sa

Rakovice ležia v severnej časti zvlnenej Trnavskej pahorkatiny na styku s považským výbežkom Podunajskej nížiny na hlavnej ceste č. II / 504 medzi mestami Vrbové a Trnava. Obec sa nachádza v kraji Trnava, v okrese Piešťany a obklopujú ju obce Borovce a Veselé.
Stred obce leží v nadmorskej výške 165 m, chotár obce sa rozprestiera v nadmorskej výške 154 – 205 m. Klíma je teplá, s maximálnou letnou teplotou + 19 ´C. Ročný priemer zrážok sa pohybuje od 600 do 650 mm. 
Pôdny kryt chotára tvoria nivné a černozemné pôdy pokrývajúce spraš a treťohorné uloženiny. Pôvodný porast tvorili zmiešané dubiny a v nive lužné lesy. Časťou chotára preteká Dudváh, Holeška, Kočínsky potok a Šteruský potok. Západná časť chotára obce v nive Dudváhu a Holešky bola v minulosti močaristá a porastená lužným lesom. Les bol v rokoch 1911 – 1916 vyrúbaný (Hájiček). V roku 1908 bol Dudváh zregulovaný a jeho brehy boli spevnené. Súčasťou chotára obce je aj bývalý majer Rakovický háj (pôvodne Valdhofov majer) ležiaci severozápadne od obce pri katastrálnej hranici s Lančárom. Podľa staršej tradície bola na tomto priestore pôvodne hájovňa. Zdá sa, že pôvodne sa v tomto priestore nachádzala stredoveká osada – dedina.
Z hľadiska osídlenia tvorili Rakovice pôvodne obec ulicového typu. Dnes je pôvodný intravilán obce, rozprestierajúci sa na pravobrežnej dudvážskej terase, rozšírený novou zástavbou. Súčasťou intravilánu obce je aj kaštieľ s parkom o rozlohe 6,5 ha ležiaci na okraji obce. Zástavbu obce pôvodne tvorili dvoj a troj - priestorové domy postavené z nepálených tehál, alebo nabíjanice kryté slamenou valbovou strechou. Charakteristickým znakom vstupu do pitvora bol výpustok – rampúch. Hospodárske stavby stáli vo dvoroch za domom. Obilie sa pôvodne uschovávalo v obilných jamách vykopaných pred domami.

Mapa obce

Na hlavnej ceste č. II / 504 z Trnavy do Vrbového.
Od Trnavy smerom na Malženice cez Pečeňady, vo Veľkých Kostoľanoch odbočiť doprava,  smerom na  Trebatice, cez Dubovany a Veselé do Rakovíc.
Od Piešťan smerom na Vrbové, v Trebaticiach odbočiť  doľava a cez  Borovce do Rakovíc.