Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Formuláre

Evidenčná karta psa

Obec Rakovice pristúpila v roku 2014 k výmene evidenčných známok na psov. Žiadame všetkých občanov, aby vypísali tlačivo evidenčná karta psa a po jeho doručení na Obecný úrad v Rakoviciach im bude vydaná nová známka na psa.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

VZN k určeniu poplatku zrušené 31.12.2023.

Evidenčná karta psa

Evidenčná karta psa

Evidenčná karta psa.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 972,44 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 31. 7. 2020

Oznam pre občanov ohľadom VZN o niektorých podmienkach držania psov

Oznam pre občanov ohľadom VZN o niektorých podmienkach držania psov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 96,71 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 31. 7. 2020

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Špecifikácia projektu

Špecifikácia projektu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 8,83 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 31. 7. 2020

Vyúčtovanie projektu

Vyúčtovanie projektu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 28,94 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 31. 7. 2020

Zmluva o poskytnutie dotácie

Zmluva o poskytnutie dotácie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 28,41 kB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť

Žiadosť.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 66,9 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 31. 7. 2020

Informácie pred žiadosťami

Pokyny pre stavebné konanie

Pokyny pre stavebné konanie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,87 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 31. 7. 2020

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 33,36 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 31. 7. 2020

Ohlasovacia povinnosť

Ohlásenie drobnej stavby

TL - ohlásenie drobnej stavby- 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,85 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlásenie drobnej stavby - súbor WORD

TL - ohlásenie drobnej stavby- 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,85 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 30. 6. 2023

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 31. 7. 2020

Stavebné úpravy

Stavebné úpravy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 31. 7. 2020

Udržiavacie práce

Udržiavacie ráce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 14. 4. 2021

Územné rozhodnutie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - fyzické osoby a právnické osoby

Žiadosť o umiestnení stavby - fyzické osoby a právnické osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 15. 4. 2021

Stavebné povolenie

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dozora

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dozora.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť na odstránenie stavby

Žiadosť na odstránenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

MZZO _súhlas SP - KR 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,45 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 29. 2. 2024

Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania

Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - ČOV

Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - ČOV.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia

Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 31. 7. 2020

Kolaudácia stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 14. 4. 2021

Žiadosť o vydanie súhlasu užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

MZZO _súhlas SP - KR 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,45 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 29. 2. 2024

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 47,64 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 31. 7. 2020

ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia

ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,14 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,73 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 31. 7. 2020

Informačné zariadenia

Povolenie informačného zariadenia

Povolenie informačného zariadenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,61 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 31. 7. 2020

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,12 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 31. 7. 2020

Vodná stavba

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59,39 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 31. 7. 2020

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 58,71 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59,84 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 31. 7. 2020

Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o vyňatie

Žiadosť o vyňatie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 10,92 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o trvalé vyňatie

Žiadosť o trvalé vyňatie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 11,74 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 31. 7. 2020

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Tlačivo na oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

tlačivo_na_oznámenie_údajov_MZZO_príloha_1_VZN 6_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,67 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 21. 7. 2023

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store