Obsah

Štedrý večer

Štedrý večer

Rakovické slávnostné vianočné dni

    Štedrovečerné blahoželanie predniesol spoluobčanom Dušan Daloš, starosta obce vo svojom príhovore 24. decembra 2015 o 16:56 hod. prostredníctvom obecného rozhlasu. Pred príhovorom zazneli tóny adventnej piesne "Tichá noc" a začiatok štedrovečernej večere oznámil podľa dlhoročných rakovických tradícií o 17:00 hod. historický zvon  z roku 1758 z rakovickej zvonici, na ktorom zazvonil zvonár Miroslav Masár. Slávnostný večer vyvrcholil polnočnou svätou omšou o 22:00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach.

     V piatok na 1. sviatok vianočný "Deň slávnosti Narodenia Pána" bola slávnostná svätá omša, ktorú o 9:00 hod. celebroval vdp. farár, Mgr. Peter Kujaček, miestny dôstrojný pán farár v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Po svätej omši vdp. Peter Kuljaček spolu s Dušanom Dalošom pred hlavným vchodom všetkým prítomným veriacim zhromaždených na svätej omši a pred kostolom zablahoželali požehnané a radostné vianočné sviatky a odovzadli všetkým pohľadnicu s podpismi p. starostu a vdp. farára.

-dd-