Obsah

Návšteva obce

Návšteva obce

Pracovné stretnutieNávšteva obce Široké

  V utorok 24. marca na základe pripravovaného stretnutia navštívil starosta obce Dušan Daloš, spolu so svojim zástupcom Ing. Júliusom Šmýkalom a poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Jánom Barackom obec Široké, kde ich prijal starosta obce Ing. Stanislav Bartoš.     Pracovné stretnutie predstaviteľov obcí prebiehalo v priateľskom duchu a bolo zamerané na širšiu oblasť otázok činnosti samosprávy. Témy sa týkali oblastí školstva, infraštruktúry, dotačných programov a rozvoja samotných obcí.     Hlavnou témou  rokovania bola prezentácia obecnej meny v obci Široké, ktorú podrobne objasnil a vysvetlil starosta obce „otec tejto myšlienky“. Diskusia prítomných hostí bola zameraná na zavedenie meny, uvedenie a etablovanie do života, určité výhody resp. nevýhody, ohlas občanov a najmä podnikateľských subjektov, ktorí sú do používania meny zapojení a prezentácia obce formou zavedenia meny.     Táto pracovná cesta bola vyvolaná v dôsledku myšlienky zavedenia obecnej meny v našej obci. Teraz je aj na vás vážení spoluobčania o vyjadrenie svojho prvotného názoru.

-dd-