Obsah

V základnej škole

V základnej škole

Sv. Mikuláš v základnej školeMikuláš

     V utorok 6. decembra o 9:00 hod. zavítal sv. Mikuláš aj medzi žiakov základnej školy i svojími pomocníkmi anjelmi a čertami. Všetci žiaci a učitelia ho privítali v telocvični základnej školy a predstavili saSvätý Mikuláš mu programovým pásmom, ktoré si pripravili práve s mikulášskou tématikou. Každá trieda si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravila vianočný program. Za piesne, scénky, básničky i herecké výkony si naši žiaci zaslúžili sladkú odmenu, ktorú pre nich zakúpili a prichystali rodičia zo slovenskej rady rodičovských združení Rakovice. V rámci tohto slávnostného dňa boli odmenení žiaci, ktorí boli úspešní v jednotlivých súťažiach za tento polrok.

-dd-