Obsah

Rakovické vianoce

Šterý večer

 

     Štedrovečerné blahoželanie starostu obce Dušana Daloša so slávnostným príhovorom sa uskutočnilo v pondelok 24. decembra o 16:52 hod. prostredníctvom obecného rozhlasu. Starosta vo svojom príhovore poprial všetkým krásne, radostné a požehnané vianoce.  Začiatok štedrovečernej večere oznámil  podľa dlhoročných tradícií o 17:00 hod. historický zvon  z roku 1758 z rakovickej zvonici, na ktorom zazvonil zvonár Miroslav Masár. Slávnostný večer vyvrcholil svätou omšou o 22:00 hod. v Kostole svätého Cyrila a Metoda v Rakoviciach.

-dd-