Obsah

Nový rok

Kultúrno spoločenské podujatie

   V pondelok 1. januára 2018 po svätej omši o 11:00 hod. sa starosta obce Dušan Daloš prostredníctvom obecného rozhlasu prihovoril všetkým spoluobčanom svojim novoročným príhovorom. Večer o 17:00 hod. pred odpálením obecného ohňostroja na ihrisku v Rakoviciach predniesol novoročný vinš:  

Nový rok nám  nastal, všetci sa radujme a tomu starému už len pekne ďakujme. Ďakujeme tebe rôčik starý, že sme ťa prežili v pokoji, šťastní a zdraví. Prajem Vám veselý dnešný Nový rok a počas celého nového roku majte šťastia vždy nadbytok, lásku nekonečnú, zdravie pevné, problémy vzdialené a budúcnosť radostnú. Nech láska a šťastie, Vám v tomto roku iba rastie, veľa úspechov a pevné zdravie  v pracovnom i v osobnom živote a šťastný celý rok 2018, Vám všetkým prajem v mene svojom, aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu našej obce. Pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť úspech kolkárov Lukáša Nesteša a Šimona Magalu majstrov Slovenska v kategórii žiakov a najvýraznejší úspech rakovických kolkárov v posledných rokoch dosiahla Alexandra Duračková, v kategórii U-18 na Majstrovstvách sveta  2. miesto s Nikolou Mazúchovou v súťaži tandem.

   Sponzori Rakovickeho ohňostroja:   J.M.L.I. s.r.o.  Rakovice;  Autodoprava Hochel  Borovce;  Plošiny Radovan Bábik Rakovice;  Inštala s.r.o. Rakovice;  Univerbau Trebatice;  K + K Veselé;  Plantex  Veselé;  fy. Profil Metal  Rakovice;  Dobrovoľný hasičský zbor obce;  TJ Rakovice kolkársky oddiel;  Ing. Jozef Haspra Rakovice;  Igor Zábrodský Rakovice;  Ing. Juraj Malina Rakovice;  Pavol Malina Rakovice;  Vratko Javro Dubovany;  Tomáš Brokeš Rakovice;  Peter Kovár Rakovice;  Dušan Daloš Rakovice.

-dd-