Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Cirkevné oznamy

kostol sv. Cyrila a Metoda

Oznamy z farnosti Veselé a filiálky Rakovice
Sväté omše – vysielané STREAM /YOUTUBE/
z farského Kostola sv. Bartolomeja vo Veselom.

Sväté omše slúžené vo Veselom v nedeľu a v sviatky budú vysielane aj  online.
Úmysly apoštolátu na mesiac:  február  2024

Úmysel Svätého Otca:
     Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.

Úmysel našich biskupov:
     Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.

Myšlienka na týždeň:
     Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.

Sväté omše:
Začiatky a úmysly svätých omší:  18. február - 25. február  2024, farnosť Veselé, filiálka Rakovice.
Nedeľa 18. február 9:00 hod. + Ján Šumský, brat Štefan a ich zosnulí rodičia
Štvrtok 22. február 18:00 hod. + rodičia Ján a Mária Lukačovičoví, ich synovia
Milan a Jaroslav a vnuk Jarko
Nedeľa 25. február 9:00 hod. + Anna a Vít Hocheloví a ostatná zosnulá rodina
z oboch strán 
Liturgický kalendár   18. február - 25. február 2024
Pondelok bl. Konrád z Piacenzy rehoľník spomienka
Utorok sv. Eleuter biskup spomienka
Streda sv. Peter Damiáni biskup a učiteľ Cirkvi spomienka
Štvrtok katedra sv. Petra apoštola spomienka
Piatok sv. Polykarp biskup a mučeník spomienka
Sobota sv. Modest biskup spomienka
Nedeľa sv. Valburga opátka 2. pôstna nedeľa
Oznamy:
 •   členov Farskej ekonomickej rady pozývam na zasadnutie v utorok 20. 2. 2024 o 18:00 hod. na farskom úrade, prosím, aby ste si zariadili veci tak, aby sme boli znášania schopní;
 •   krížové cesty budú počas pôstneho obdobia vo Veselom o 17:20 hod. a v nedeľu od 14:30 hod., v Rakoviciach každú nedeľu o 15:00 hod., pobožnosti budú viesť jednotlivé spoločenstvá našej farnosti, druhý pôstny týždeň prosím o predmodlievanie členov farskej synody vo Veselom i v Rakoviciach;
 •   v sobotu 2. marca 2024, sa uskutoční Duchovná obnova pre Ružencové bratstvá z našej farnosti, táto bude prebiehať pod vedením pátrov dominikánov, vo filiálnom kostole v Rakoviciach, ostatné informácie nájdete na nástenke, alebo webovej stránke farnosti, všetci ste srdečne pozvaní;
 •   miesta na Farskú púť do Poľska v dňoch 12. – 14. apríla 2024 sú už objednané, ak by sa niekto rozhodol dodatočne, nech sa pýta u p. Renáty Gaurovej - 0910 573 208;
 •   ak sa chcete pridať k Ružencovému bratstvu, nechajte prosím na seba kontakt v sakristii v Rakoviciach i vo Veselom;
 •   pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa ku katolíckej viere prihlásilo 55,8 % veriacich. V roku 2011 to bolo 62,02 %. Novým trendom je výrazný rast ľudí bez vyznania – v roku 2021 to bolo už 23,8 %.
 •    cirkevné obdobie
 •    farské oznamy;
 •    štatút farskej rady;
Kontakt:
 •    vdp. Peter Kuljaček, 922 08 Veselé 76, telefón: 033 77 96 121, mobil: 0907 168 251
Dátum vloženia: 5. 2. 2024 7:45
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 2. 2024 8:04
Autor: Správce Webu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store