c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Elektronický systém - ELWIS

JRK - elwis

ELWIS - elektronický evidenčný systém odpadov, ktorým obec Rakovice vyhodnocuje údaje o množstve vyvezených odpadov z domácností: ZKO (zmesový komunálny odpad), papier a plasty.

     Údaje sú uložené v tabuľke podľa domácností - podľa súpisného čísla domu. Pre poskytnutie úľavy vo výške 10 % z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2021 bolo všeobecne záväzným nariadením obce č. 23/2020 stanovené, že nárok na poskytnutie úľavy majú tie domácnosti, ktoré vyprodukovali a teda vyviezli menej ako 40 kg ZKO na 1 obyvateľa. V údajoch sú uvedené domácnosti s počtom členov domácností, v poslednom stĺpci je prepočet množstva ZKO delený počtom členov domácnosti. Údaje v tabuľke sú nakoniec zoradené podľa najmenšieho množstva ZKO, ktoré pripadá na 1 osobu. To znamená, že nárok na úľavu z poplatku na rok 2021 budú mať tie domácnosti, ktorým vychádza v poslednom stĺpci -  v údajoch ZKO / osoba údaj do 40 kg. Údaje o množstve odpadov sú uvedené v kilogramoch.

Tabuľka množstiev odpadov podľa domácností - podklad pre uplatnenie úľavy

 

 

 

 

Dátum vloženia: 22. 1. 2021 9:11
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2021 8:16
Autor: Správce Webu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store