c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Projekty Európskej únie

projekt_EU

Prijímateľ: Združenie obcí Veselé ČOV

Názov projektu: "Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany - dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV"
Kód projektu: 310011BXF4
Kód ŽoNFP: NFP310010BXF4
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Konkrétny cieľ: 310010020 - 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Celková čiastka: 16 397 637,78 eur

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7238644/

projekt EÚ
 

 

Dátum vloženia: 16. 12. 2022 8:40
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2022 15:47
Autor: Správce Webu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store