Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Výzva - prísediaci na súde

súd

Máte záujem byť prísediacim na okresnom súde?
Prihláste sa na Obecnom úrade do 30.06.2024

Obecný úrad Rakovice obdržal žiadosť Okresného súdu Trnava vo veci voľby prísediacich pre Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany. Počet prísediacich na súde je poddimenzovaný a túto výzvu uverejňujeme s cieľom osloviť širokú verejnosť.
Postup pre voľbu prísediacich je upravený v § 139 a  § 140 zákona  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prísediacich volia obecné zastupitelstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.
Podľa § 145 ods. 2 vyššie citovaného zákona prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol 65 rokov. Tento vek je súčasne hornou hranicou pre kandidátov na prísediacich. Zároveň by nemal byť kandidátom občan, ktorý dosiahne vek 65 rokov v nasledujúcich štyroch rokoch odo dňa návrhu na voľbu.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  •  v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  •  je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
  •  je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území SR,
  • súhlasí so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava. 

V prípade, že máte záujem o svoju voľbu do funkcie prísediaceho Okresného súdu Trnava a spĺňate podmienky v zmysle platnej legislatívy, prihláste sa prosím na Obecnom úrade v Rakoviciach v úradných hodinách do 30.06.2024. Prípadne môžete vypísať nasledovné prílohy a zaslať ich na Obecný úrad Rakovice poštou alebo mailom: info@rakovice.sk   do 30.06.2024. 

Čestné vyhlásenie Typ: PDF dokument, Velkosť: 96.56 kB

Dotazník Typ: PDF dokument, Velkosť: 122.28 kB

Súhlas so spracovaním údajov Typ: PDF dokument, Velkosť: 139.38 kB

Prílohy

Čestné vyhlásenie.pdf

Čestné vyhlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,56 kB

D o t a z n í k.docx.pdf

D o t a z n í k.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,28 kB

Súhlas so spracovním údajov.pdf

Súhlas so spracovním údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,38 kB
Dátum vloženia: 24. 5. 2024 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2024 11:02
Autor: Správce Webu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store