Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Parkovisko bytovky

Technická vybavenosť nájomné bytové domy 2 x 8 b. j.
 
 • Výzva: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Názov projektu Technická vybavenosť k 2 x 8 b. j.
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 2 652 129,20 Sk
 • Požadovaná výška 475 000,00 Sk
 • Dátum podania: 14. marec 2007
 • Stavebné povolenie: 02. február 2007
 • Právoplatnosť: 08. február 2007
 • Verejná súťaž 13. január 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Oznámenie o schválení: 19. marec 2007
 • Zmluva s MVRR SR: 10. máj 2007
 • Odovzdanie stavby: 03. máj 2007
 • Hlavný dodávateľ: K + K Stavebno-obchodná spol., s. r. o.
 • Zmluva s dodávateľom: 05. január 2007
 • Stavebný dozor: Ing. Vladimír Fančovič, Bethovenova č. 8, Trnava
 • Termín dokončenia stavby: december 2008
 
 1. popri výstavbe nájomných bytov obec vybudovala aj technickú vybavenosť k týmto nájomným bytom v celkovej hodnote 2 652 129,20 Sk. Technická vybavenosť pozostávala:
 2. vybudovanie kanalizácie 1 368 500,00 Sk
 3. vybudovanie vodovodu 333 200,00 Sk
 4. vybudovanie komunikácií 950 429,20 Sk
 
Z týchto celkových nákladov nám bola priznaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja len na miestne komunikácie vo 475 00,00 Sk. Touto stavbou vytvorila obec zlepšenie podmienok pre nájomcov bytov nielen úpravou komunikácií, vybudovaním parkovacích priestorov, komunikácií pre peších aj úpravu okolitých verejných priestranstiev.
Projekt zabezpečí vytvorenie nových a zlepšenie podmienok pre bývanie najmä pre mladé rodiny. Preto obec vyčlenila značnú čiastku z vlastných zdrojov na dobudovanie a dokončenie technickej vybavenosti a verejných priestranstiev k uvedeným nájomným bytom.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-