Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Kolkáreň

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/05-26
Zverejnené 2.10.2013 -DD-
 
Zmluva o dielo č. 2013 / 05 - 26 
Zverejnené 6.9.2013 -DD-
 
Správa o zákazke z verejného obstarávania
Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie štvordráhovej kolkárne
Zverejnené 6.9.2013 -DD-
 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Zverejnené 20.8.2013 -DD-
 
Zverejnenie otvárania časti ponúk označených ako "Kritériá"
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ obec Rakovice zverejňuje v profile podľa § 41 ods. 1 informáciu s uvedením dátumu a času otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ pri zadávaní podlimitnej zákazky na predmet zákazky – Kolkáreň Rakovice – dodávka a montáž technológie.
Zverejnené 22.7.2013 -DD-
 
Zverejnenie otvárania časti ponúk označených ako "Ostatné"
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ obec Rakovice zverejňuje v profile podľa § 41 ods. 1 informáciu s uvedením dátumu otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ pri zadávaní podlimitnej zákazky na predmet zákazky – Kolkáreň Rakovice – dodávka a montáž technológie.
Zverejnené 24.6.2013 -DD-
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zverejnené 28.3.2013 -DD-
Aktualizované 17.6.2013 -DD-