Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Vitajte na stránkach obce Rakovice


Obec RakoviceVážení návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice. Prosíme vás o trpezlivosť, na stránke sa intenzívne pracuje. Ďakujem. Dušan Daloš, starosta

24.02.2018

Verejná schôdza občanov

Verejná schôdza

Detail

23.02.2018 - 25.02.2018

Zápasy v kolkoch

Športové podujatie - kolky

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Sväté omše vo filiálnom kostole

Cirkevné podujatie

Detail

31.10.2017

Test aktuality

test

Detail

20.12.2017

Top Farm Topoľnica, Betlehemské svetlo

Top Farm Topoľnica, Betlehemské svetlo

Detail

15.12.2017

Plantex, Falconer, Vianočná akadémia

Vyhlásenie 15.12.2017

Detail

23.11.2017

Zber plastov a bravčové hody Borovce

Zber plastov a bravčové hody Borovce

Detail

03.11.2017

Pojazdná predajňa hydiny a mäsa z Trenčína

Hlásenia rozhlasu 3.11.

Detail

03.11.2017

jódové profylaktiká

Hlásenia rozhasu

Detail

31.10.2017

Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka

Detail

31.10.2017

Výročná schôdza kolkárov

Výročná schôdza kolkárov

Detail

31.10.2017

Karneval

Karneval

Detail

15.02.2015

Novoročný turnaj

Novoročný turnaj

Detail

15.02.2015

Majstrovstvá kraja

Majstrovstvá kraja

Detail

02.11.2017

VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

VZN schválené dňa 29.02.2016 VZN zverejnené dňa 01.03.2016 VZN účinné dňa: 16.03.2016

Stiahnuť

02.11.2017

VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 14.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017

Stiahnuť

02.11.2017

VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

VZN schválené dňa 13.12.2016 VZN zverejnené dňa 15.12.2016 VZN účinné dňa: 01.01.2017

Stiahnuť