Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Prvá zmienka

1V Zoborskej listine, ktorá pochádza z roku 1113 a obsahuje súpis  majetkov kláštora sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, sú uvedené dediny nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí Rakovíc. Niektoré obce napríklad Krakovany (Craco), Trebatice (Trebeta) a Voderady (Vvderat) boli súčasťou kláštorných majetkov. Ďalšie obce napríklad Kocurice (Cozuran) a Piešťany (Pescan) sa uvádzajú pri opise hraníc kláštorných majetkov. 
Rakovice boli v tom čase kráľovským majetkom a boli súčasťou hradného panstva Bana, ku ktorému pôvodne patrili rozsiahle územia na pravom brehu Váhu. Po tatárskom vpáde do Uhorska v rokoch 1341 – 1342 došlo k postupnému rozpadu kráľovského pozemkového majetku. V rámci obnovy zničenej krajiny sa rozvíjal donačný systém, pričom verní šľachtici boli odmeňovaní za preukázané vojenské služby.
V druhej polovici 13. storočia hrad Bana začal strácať svoj strategický význam. Súviselo to so zmenou vnútornej obrannej hranice na rieke Váha. Na rozsiahlom území, ktoré pôvodne patrilo hradu Bana boli vybudované hrady Dobrá Voda a Branč. Vznikli nové hradné panstvá s kamennými hradmi Čachtice a Tematín.
V roku 1262 kráľ Belo IV. daroval komesovi Zochudovi a jeho bratom Serafínovi, Deršovi a Ladislavovi, synom Konta (Kunta), zeme Záhorec (Záhurch), ktoré dovtedy patrili Nitrianskemu hradu. Vymedzovanie darovaného majetku sa začína pri dedine Lančár (villa Kuerencher) pokračuje ku Kočínskému potoku (fluvium Kochyn) odtiaľ k chotáru obce Rakovice (villa Rakoych), odtiaľ k Šteruskému potoku (fluvium Cheteruch), odtiaľ k chotáru dediny Banka (terra ville Brey), odtiaľ k potoku Záhorec (flivium Zahorch).
Územie Záhorca sa nachádzalo západne od Vrbového a vymedzenie jeho chotára začína od dediny Holeška (terra ville Olesca), ktorá je fdnes súčasťou Prašníka. V metácii nachádzame najstaršiu zmienku o obci Rakovice. Obec sa v listine uvádza pod názvom Rakoych. Termín villa ako sa Rakovice v listine označujú znamenal v minulosti dedina.
V listine, ktorá vznikla krátko po roku 1262 a je zjavne falošná sa Rakovice uvádzajú pod názvom Rakowicz. V roku 1270 kráľ Štefan V. (1270 - 1272) listinu potvrdil a preto ju môžeme brať ako hodnoverný doklad o dedine Rakovice. Názvy potokov, ktoré pretekajú cez chotár Rakovíc sa uvádzajú v niektorých metáciách okolitých obcí. Holeška (agua Olesca) sa uvádza v Zoborskej listine z roku 1113, Dudváh (agua Dwdwag) sa uvádza v rokoch 1208 – 1209/1216. Jeho názov je pravdepodobne predslovanského pôvodu. Kočínsky potok (fluuius Kochyn) a Šteruský potok (fluuius Cheteruz) sa uvádzajú v donačnej listine kráľa Bela IV. z roku 1262. 
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store