Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Vojnové obdobie

Obec v rokoch 1918 - 1945  

Po skončení 1. svetovej vojny sa dňa 28. októbra 1918 zišiel v Prahe Český národný výbor,ktorý vydal zákon o zriadení samostatného česko-slovenského štátu. Na Slovensku „Deklaráciu slovenského národa“, ktorou sa Slovensko pripojilo k česko-slovenskému štátu odhlasovali politickí činitelia, ktorí sa na pozvanie Slovenskej národnej rady zišli v Turčianskom Sv. Martine 30. októbra 1918.
Neistá politická situácia a nahromadená bieda vojnových rokov vyústila na mnohých miestach Slovenska do nepokojov a rabovačiek. V Rakoviciach začala rabovačka 4.novembra. V obci vyrabovali kaštieľ, byt správcu veľkostatku Rotha a obchod a hostinec žida Reissa. V prvej svetovej vojne padlo 15 obyvateľov Rakovíc. Ich mená sú zvečnené na pomníku padlých vojakov v prvej svetovej vojne postavenom vo Veselom pri rímskokatolíckom kostole.

V roku 1920 vystupuje obec pod názvom Rakovice. V roku 1921 mala obec 476 obyvateľov a 78 domov. V tomto roku sa v Rakoviciach v roľníckej rodine narodil neskorší biskup Mons. Peter Dubovský SJ.

Ani Rakovice neobišiel proces vysťahovalectva, ktorý na Slovensku začal v roku 1920. Rakovice boli poľnohospodárskou obcou. Najväčším vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v obci bol Kornfeldov veľkostatok. Omnoho menšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy mali drobní roľníci – gazdovia. Túto situáciu nevyriešila ani komasácia ani čiastočná parcelácia. Časť obyvateľov preto bola nútená odchádzať za prácou do Rakúska, Francúzska a Ameriky. Nespokojnosť, spory o mzdy a pracovné podmienky vyústili už v rokoch 1920 – 1921 na veľkostatku v Rakoviciach do štrajkov poľnohospodárskych robotníkov – deputátnikov. Neskoršie sa v sociálnej otázke v Rakoviciach angažovala aj Komunistická strana Slovenska. Napríklad 11. novembra 1925 bolo usporiadané verejné zhromaždenie komunistickej a sociálno-demokratickej strany v Dolnom Lopašove, Veľkých Kostoľanoch, Rakoviciach, Borovciach a v ďalších obciach okresu Piešťany.
Komunistická strana dňa 25. decembra 1928 usporiadala v obci verejné zhromaždenie. Jeho témou bola politická a hospodárska situácia a voľby.
V roku 1929 štrajkovali poľnohospodársky robotníci v Rakoviciach, vo dvore „Háj“. Štrajk sa postupne rozšíril po celom obvode okresu Piešťany. Pred rokom 1929 existoval v obci spolok Sv. Vojtecha. Spolok vydával podielovú literatúru – beletriu, kalendáre v slovenskej reči, nábožensky zamerané.
V roku 1930 mala obec 495 obyvateľov a 87 domov. Domy v obci boli aj naďalej kryté prevažne slamou čo bolo príčinou požiarov.
Potreba ochrany pred požiarmi, ale aj živelnými pohromami si v roku 1931 vyžiadala založiť v obci Dobrovoľný hasičský zbor. Prvým veliteľom zboru v obci bol Viktor Urbanovský. Zbor mal 16 členov a vlastnil ručnú striekačku. Výzbroj a hasičskú striekačku zboru daroval majiteľ veľkostatku Dr. Móric Kornfeld. Hasičská zbrojnica stála v obci od roku 1910. Možno predpokladať, že hasičský zbor má v obci dlhšiu tradíciu. Novšia hasičská zbrojnica pochádza z roku 1988. dnes má zbor vo výzbroji hasičskú striekačku DS-16.
V rokoch 1935 – 1936 bola v obci zavedená elektrina. Mnohí občania boli proti „...že zabiť sa nedajú a im stačí petrolej“.
Obec si aj naďalej zachovala poľnohospodársky charakter. Veľkostatok Dr. Mórica Kornfelda v obci bol arizovaný. Jeho správcom a účtovníkom bol Ernest Lichtenštein. Starostom obce bol od roku 1940 roľník Cyril Drobný. V roku 1941 boli na veľkostatku umiestnení kolonisti. Vyhláškou Ministerstva vnútra z 10. augusta 1943 boli k obci Veselé pripojené obce Ťapkové a Rakovice. Nariadenie bolo v roku 1945 zrušené. Od roku 1892 patrili Rakovice do obvodného notárskeho úradu vo Veselom. V archívnom fonde obvodného notárskeho úradu sa z rokov 1906 – 1909 zachovali obecné zápisnice, z rokov 1923 – 1942 záverečné účty a z rokov 1925 – 1944 účtovné knihy a denníky obce.
Podľa zákona č. 55/1926 Zb. začal činnosť okresný súd v Piešťanoch. Z obvodu okresného súdu v Hlohovci sa vyčlenila do obvodu časť obcí medzi nimi aj Rakovice.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store