Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obec   R a k o v i c e

     Názov obce Rakovice má pôvod v slovenskom pomenovaní pre vodného živočícha patriaceho do skupiny kôrovcov – raka.
   Na Slovensku poznáme niekoľko obcí, ktorých názov je odvodený od tohto výrazu. Sú to napríklad obce Rakovčík, Rakovec na Ondavou, Rakovnica, Raková, Rakovo atď. Názov sa v minulosti používal aj pri pomenovaní vodných tokov, v ktorých sa určite v minulosti rak riečny /Astacus fluviatilis Fabr./ vyskytoval. Sú to napríklad potoky Rakovec v chotári mesta Svätý Jur, ďalej Rakovec ako prítok Roňavy na východnom Slovensku, Raková pravostranný prítok Kysuce, Rakovský potok v chotári mesta Pezinok atď.
O názve obce Rakovice, odvodenom od názvu rak, uvažoval v druhej polovice 19. storočia /1878/ aj maďarský historik Karol Tagányi.

Starostovia v obci Rakovice

1999 - Dušan Daloš   
1975 - 1999  Cyril Kováč
1961 - 1975   Ladislav Talajka
1960 - 1961 Jozef Magala
1957 - 1960 Jozef Šajtlava
1955 - 1957 Vít Hochel
1954 - 1955 Ján Ševečka
1945 - 1954 Klement Janák 
1945 - 1945 Augustín Martiš

Obec Rakovice     

Počet obyvateľov 01. 01. 2016 569
Priemerný vek obyvateľov 38,17
Rozloha 695,69 ha
Nadmorská výška - stred obce 165 m
Nadmorská výška - chotára    154-205 m
Priemerný počet zrážok          600-650 mm
Prvá písomná zmienka v roku 1262

 Počet obyvateľov 31.12.2016                    573