Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rakovice

Názov obce Rakovice má pôvod v slovenskom pomenovaní pre vodného živočícha patriaceho do skupiny kôrovcov – raka.
Na Slovensku poznáme niekoľko obcí, ktorých názov je odvodený od tohto výrazu. Sú to napríklad obce Rakovčík, Rakovec na Ondavou, Rakovnica, Raková, Rakovo atď. Názov sa v minulosti používal aj pri pomenovaní vodných tokov, v ktorých sa určite v minulosti rak riečny /Astacus fluviatilis Fabr./ vyskytoval. Sú to napríklad potoky Rakovec v chotári mesta Svätý Jur, ďalej Rakovec ako prítok Roňavy na východnom Slovensku, Raková pravostranný prítok Kysuce, Rakovský potok v chotári mesta Pezinok atď.
O názve obce Rakovice, odvodenom od názvu rak, uvažoval v druhej polovice 19. storočia /1878/ aj maďarský historik Karol Tagányi.

Starostovia v Obci Rakovice

 • 1999 -          :   Dušan Daloš   
 • 1975 - 1999:   Cyril Kováč
 • 1961 - 1975:   Ladislav Talajka
 • 1960 - 1961:  Jozef Magala
 • 1957 - 1960:  Jozef Šajtlava
 • 1955 - 1957:  Vít Hochel
 • 1954 - 1955:  Ján Ševečka
 • 1945 - 1954:  Klement Janák 
 • 1945 - 1945:  Augustín Martiš

Obec Rakovice     

 • Počet obyvateľov  k 01. 01. 2024 : 616
 • Priemerný vek obyvateľov: 40,41
 • Rozloha: 695,69 ha
 • Nadmorská výška - stred obce: 165 m
 • Nadmorská výška - chotára: 154-205 m
 • Priemerný počet zrážok: 600-650 mm
 • Prvá písomná zmienka v roku: 1262

Demografia - počet obyvateľov v Obci Rakovice

Rok Obyvatelia spolu Počet mužov Počet žien Narodení Zomrelí Prisťahovaní Odsťahovaní
2023 616 312 304 4 2 11 8
2022 611 308 303 4 5 15 6
2021 603 306 297 3 5 6 7
2020 606 308 298 7 3 15 12
2019 599 302 297 6 5 23 17
2018 592 295 297 8 6 17 8
2017 581 285 296 3 8 20 17
2016 573 281 292 5 6 21 16
2015 569 283 286 4 5 22 15
2014 563 279 284 5 9 25 4
2013 546 273 273 5 9 11 14
2012 553 278 275 5 3 6 9
2011 554 279 275 4 6 8 4
2010 552 277 275 6 2 9 4

Počet obyvateľov je k 31.12. konkrétneho roku a zmeny zaevidované počas roka.

 

 

 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store