Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Kontakt

Adresa:
Obec Rakovice Obecný úrad č. 42 922 08 Rakovice
Telefónne čísla:
Obecný úrad 033 / 7796113, 033 / 7719691
  0911 501 021
Starosta 033 / 7719692,  0905 932 348
Mailové adresy:
rakovice@stonline.sk
info@rakovice.sk
podatelna@rakovice.sk
IČO / DIČ:
00 312 916 20 20 53 09 85
Územné začlenenie:
Trnavský samosprávny kraj okres Piešťany 582 obyvateľov 696 ha rozloha
Všeobecné informácie:
rakovice@stonline.sk starosta@rakovice.sk podatelna@rakovice.sk info@rakovice.sk

Toto webové sídlo www.rakovice.sk spravuje Obec Rakovice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Rakovice

 

Technický prevádzkovateľ:
Galileo  Corporation  s.r.o.

Fotogaléria