Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Kontakt - všeobecné informácie

Adresa:

Obec Rakovice
Obecný úrad č. 42
922 08 Rakovice

Telefónne čísla:

Obecný úrad:

  • 033 / 7796113
  • 0911 501 021

Starosta:

  • 033 / 7719692
  • 0905 932 348

Mailové adresy:

IČO / DIČ:

  • 00 312 916
  • 20 20 53 09 85

Územné začlenenie:

Trnavský samosprávny kraj 
okres Piešťany
582 obyvateľov
696 ha rozloha

Všeobecné informácie:

Toto webové sídlo www.rakovice.sk spravuje Obec Rakovice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Rakovice

Technický prevádzkovateľ:

Galileo  Corporation  s.r.o.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store