Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Osobnosti a ocenenia

Prvý októbrový štvrtok, 4. október 2012 bol pre trnavský región významným. Súčasťou Dňa Trnavského samosprávneho kraja bolo i oceňovanie najvýznamnejších osobností kraja, ktoré prebiehalo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Medzi ocenenými bol aj starosta obce Rakovice Dušan Daloš.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja  a predseda Trnavského samosprávneho kraja  sa rozhodli oceniť už po siedmykrát osobnosti spoločenského a kultúrneho života, najvýznamnejších predstaviteľov vedy, výskumu a umenia, tých, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Toto štvrtkové popoludnie bolo venované  tým, ktorí sa rozhodli naplniť svoj osobný príbeh pozitívne, tým, ktorí svojou prácou a talentom dokázali svoju výnimočnosť, zanietenosť a prospech spoločnosti.
„Stretli sme sa tu preto, lebo chceme tým, ktorých si mimoriadne vážime za ich prácu, vzdať úctu. Myslím si, že v našej krajine existuje dlhodobý spoločenský dlh voči tým, ktorí statočne, bez ohľadu na to, aký bol režim, aké boli pracovné podmienky, aká bola ich odmena, vykonávali svoju prácu a prispievali tak verejnému blahu.“, povedal počas slávnostného príhovoru Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja .
Starosta obce Rakovice Dušan Daloš, ktorý je vo funkcii od roku 1999, bol ocenený predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja za významnú a úspešnú prácu v prospech občanov Trnavského samosprávneho kraja počas volebných období vo funkcii starostu obce Rakovice a predsedu Mikroregiónu nad Holeškou.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store